Kind leer deur speel

Deur te speel, leer n kind. Verskillende ouderdomme speel veskillende speletjies. As kinders speel, ontdek hulle hulself en sodoende ontwikkel hulle. Daar is faktore wat speel kan beinvloed, soos sy ouderdom, sy persoonlikheid, intellegensie en daarom is dit belangrik...

Children learn through Playing

Through playing, a child learns a great deal. Different ages play different games. As children play, they discover themselves and thus they develop. There are factors that can influence games such as age, personality, intelligence and therefore it is important to...